โรงเรียนวังกรดพิทยา

Wangkrotpittaya School

FacebookYouTube

195

นักเรียนทั้งหมด

ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2566

13

จบการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 6 100%

ปีการศึกษา 2565

21

บุคลากร

11

ห้องปฏิบัติการ

นายกิตติทัต อาจเอื้อ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผลงานที่สำคัญ

โรงเรียนวังกรดพิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม